Caffè corto Moak

Káva, je v najširšom slova zmysle (nápoj, rastlina, zrno, miesto stretnutia, atď.) považovaná za múzu „Caffè Corto Moak“. Jedná sa o originálnu medzinárodnú súťaž krátkych filmov sponzorovanú Caffè Moak. Od roku 2006, táto súťaž dáva mladým talentom príležitosť ukázať umelecké nadanie prostredníctvom svojej práce s využitím akejkoľvek témy a žánru.

In primo piano

Krátky film Moak 2012

Cenu za najlepší krátky film XII.

Literárna súťaž Moak 2012

Martino Ferrario, vo veku 24, rodák z Cantù (Mi) je s jeho príbehom "V prípade nepokojov" víťazom XI. vydania literárnej súťaže „Caffè Letterario Moak“. Porota bola zložená z Massima Carlotta, slávneho čierneho spisovateľa, dramatika a scenáristu z Padua ako riaditeľom poroty, vrátane spisovateľov Gianniho Cascone, Guida Conti, Santa Piazzese a Susanne Tartaro.

Sugar[not]free

Hlavnou fázou kávy, od spracovania až po degustáciu, bude nový grafický dizajn sáčkov cukru Moak.