Short Moak Caffe

Kawa, rozumiana w szerokim tego słowa znaczeniu (ziarno roślin napój, miejsce spotkania, etc ...) jest muzą Short Moak Caffe. Jest to oryginalny międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych sponsorowanych przez Moak. Od 2006 roku konkurs jest okazją do zaprezentowania twórczości młodych talentów i stwarza możliwość pokazania się poprzez artystyczny wyraz swoją pracę przy użyciu wszelkiego rodzaju tematu i gatunku.