Проучване и развитие

Инвестирането в областта на научните изследвания, иновациите и технологиите са били винаги част от стратегията за развитие на МОАК.
В продължение на повече от 10 години клиентите на MОАК са оценявали по достойнство предоставянето на техническа и аналитична помощ.
Всеки ден цялата продуктова верига внимателно се проверява, така че да се поддържат и повишават здравните и качествени стандарти на продуктите MОАК.
Екипът по проучване и развитие извършва предварителни проучвания за създаване на нови смеси кафе, които да задоволяват вкусовете на клиентите на МОАК по целия свят.

Благодарение на развитието на нови продукти и технологии, създадени в собствената високотехнологична лаборатория, MОАК се превърна във важен партньор за много други компании, особено такива, които търсят качествено ноу-хау.
С цел предлагане на високо технологични и квалифицирани консултантски услуги, през 2009 г. е създадена и започва своята дейност технологичната компания на МОАК Mlab srl.

In primo piano

Sugar[not]free

Основните етапи при производството на кафе –от преработката до дегустацията, ще бъдат графично изобразени на новите пакетчета захар на МОАК.

Moak Short Film

Наградата за най-добър филм на 12-я пореден международен конкурс за късометражен филм Corto Moak бе присъдена на "Un sapore Antico" (Удоволствие от древноста) на Енцо Фераро благодарение на оригинална

Short Film contest Moak 2013

The VIII “Caffè Corto Moak” Edition, the International short-film contest promoted by Caffè Moak in cooperation with Archinet, is about to start.