MОАК късометражен филм

Кафето, разглеждано в най-широкия смисъл на думата (напитка, растение, зърно, място за среща и т.н.), е музата на „Caffè Corto Moak“, международен конкурс за късометражен филм, организиран ежегодно от MОАК. Стартирал през 2006 г., конкурсът дава възможност на млади творци чрез филмите си да покажат художествен усет и талант, без ограничения по отношение на тематика и жанр.

In primo piano

Sugar[not]free

Основните етапи при производството на кафе –от преработката до дегустацията, ще бъдат графично изобразени на новите пакетчета захар на МОАК.

Moak Short Film

Наградата за най-добър филм на 12-я пореден международен конкурс за късометражен филм Corto Moak бе присъдена на "Un sapore Antico" (Удоволствие от древноста) на Енцо Фераро благодарение на оригинална

Short Film contest Moak 2013

The VIII “Caffè Corto Moak” Edition, the International short-film contest promoted by Caffè Moak in cooperation with Archinet, is about to start.